Gezinshuis De Lotus

Wij zijn Harjon en Miranda van Malenstein 50 en 49 jaar, en wonen in het Land van Maas en Waal. Samen hebben we 2 kinderen ,Niels (29) en Eva (27 ) die werkzaam is als pedagogisch medewerker binnen het gezinshuis. We hebben nog enkele viervoeters die deel uit maken van ons gezin, 3 hondjes, 4 katten,2 varkens, en 2 kippen.
Miranda heeft ruim 17 jaar ervaring in de jeugdzorg ze is werkzaam geweest met oa LVG jeugd met ernstige gedragsproblematiek. Ze heeft werkervaring als onder andere persoonlijk begeleidster en Coördinerend begeleider,zowel op een woongroep als op dagbesteding.Harjon heeft een technische achtergrond, als procesoperator. Harjon heeft zich gespecialiseerd in dwang en angststoornissen en weet uit eigen ervaring hoe het is om hier mee om te gaan.
Onze wens om een gezinshuis te starten was al geruime tijd aanwezig, toen onze kinderen niet meer dagelijks onze zorg nodig hadden wilde wij onze liefde, veiligheid, gezelligheid en geborgenheid geven  aan kinderen en jongeren die dit nodig hebben, vanuit deze wens is onze Missie ontstaan, hoe onze missie eruit zal zien kunt u lezen op deze website.
Ons gezinshuis is een kleinschalige woonvorm waarin wij een warme, gezellige, veilige maar toch professionele gezinssituatie bieden aan maximaal 6 kinderen/jongeren die om diverse redenen niet meer thuis of zelfstandig kunnen wonen.Ons gezinshuis is een prachtige, ruime woning gelegen midden in het dorp op een rustige, maar centrale plek vlakbij scholen, en openbaar vervoer. Ook buiten kan naar hartenlust gespeeld worden in de mooie grote tuin.
Kernwaarden van De Lotus:
Veiligheid: Kinderen en jongeren leven in veilige, vertrouwde omgevingen.
Betrouwbaarheid: Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!
Zeggenschap: Kinderen en jongeren krijgen zoveel als mogelijk zeggenschap in beslissingen die hen aangaan.
Verbondenheid: Kinderen en jongeren voelen zich verbonden met anderen, zoals hun familie, vrienden, klasgenoten, buren.
Ontwikkeling: kinderen en jongeren krijgen alle kans zich te ontwikkelen en hun persoonlijke ambities te verwezenlijken.
Binnen dit wonen krijgen de kinderen de kans om kind te zijn, zich te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden en ervaren zij de geborgenheid, veiligheid en warmte van een positief gezinsleven. De kinderen die opgevangen worden in De Lotus geven wij hiermee een basis van waaruit zij, binnen hun mogelijkheden, kunnen deelnemen aan de samenleving.
Het gezinshuis garandeert dat de begeleiding en verzorging wordt uitgevoerd volgens de vereiste wet- en regelgeving . Doordat het Gezinshuis is aangesloten bij Ondernemersgroep de Driestroom en Stichting de Driestroom is gegarandeerd dat de begeleiding en verzorging wordt uitgevoerd volgens deze regel en wetgeving. De verzelfstandiging heeft geen gevolgen voor de werkwijze en begeleiding van de kinderen.