Visie- Missie

Vanuit deze wens is onze missie ontstaan, mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden om net als anderen hun leven te leiden. Met flexibele en professionele ondersteuning in het dagelijks functioneren, afgestemd op de individuele vraag.
 
Het bieden van deze ondersteuning is de kern van onze missie,
Ieder mens is uniek met al zijn talenten, mogelijkheden en beperkingen.
Iedereen heeft evenveel waarde.
Ieder mens leeft ook in relatie met anderen.
Ieder mens brengt daarbij sterke en zwakke punten in, talenten en beperkingen. Het gaat erom dat mensen in wederkerigheid genieten van elkaars talenten en elkaar helpen met zwakke punten.
Iedereen maakt deel uit van de samenleving en mede vormt die samenleving.
Ieder mens heeft recht om zijn eigen leven te leven, te streven naar een goed leven, naar "kwaliteit van leven". Kwaliteit van leven zit in de mogelijkheid om je eigen talenten te ontplooien, om je te ontwikkelen in je eigen tempo en zo een goed bestaan te leiden.
 
Om goed te wonen, een netwerk van familie en vrienden op te bouwen, en je dag zinvol te besteden. Voor de invulling van zijn leven, kiest iedereen anders.
 
Het vraagt om een open en eerlijke benadering waarin ruimte is voor ieders eigenheid en waarin beperkingen niet vragen om een betuttelende en overnemende houding, maar om het zoeken naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig en zelf hun eigen weg zoeken.
 
Dit betekent dat mensen uitgenodigd worden om af en toe af te wijken van gebaande wegen, geprikkeld worden om nieuwe ervaringen op te doen. Tegelijkertijd vraagt het ook om het voorkomen van overschatting van hun mogelijkheden.
 
Wij als gezin hebben kinderen/jongeren veel liefde en geborgenheid te bieden, de liefde die wij voor elkaar voelen willen wij graag met anderen delen en uitdragen. Wij zijn er van overtuigd dat ieder mens met en zonder beperkingen zich het beste kan ontplooien in een omgeving waarin hij of zij zich veilig voelt, waar hij of zij fouten mag maken en ervaart dat ongeacht wat hij of zij doet, hoe hij of zij zich gedraagt er iemand is die hem zal helpen en er onvoorwaardelijk zal zijn om hem of haar te ondersteunen en zo nodig samen een oplossing te bedenken.
 
Vanuit deze overtuiging zullen wij de cliënten die bij ons wonen gaan begeleiden, wij willen een begeleidingsklimaat creëren dat cliënten uitnodigt om zoveel mogelijk vragen te stellen en wensen kenbaar te maken.
Wonen in een huis waar je je deur open kan zetten voor degene die voor jou belangrijk zijn. Een klimaat van deelnemen aan de samenleving, onderdeel is van een buurt, een wijk, een dorp. Onderdeel zijn van een groter geheel en net als ieder ander bouwen aan een netwerk van mensen om je heen
  • Een klimaat dat uitnodigt tot het ontdekken en ontwikkelen van talenten.
  • Een klimaat waarbij de cliënten de mogelijkheid geboden wordt om nieuwe ervaringen op te doen.
  • Een klimaat waarin aandacht en respect is voor ieders persoonlijkheid, voor de vrijheid van het individu.
  • Een klimaat waar ook aandacht is voor de ander, gemeenschapszin gestimuleerd wordt in de zin van samen verantwoordelijk zijn voor de sfeer in huis, iets voor de ander over hebben, samen dingen doen.
  • Een klimaat waar warmte, geborgenheid en gezelligheid heerst. Een plek waar je jezelf kan zijn en soms ook even niks hoeft. 
  • Een klimaat waarin het aangaan en onderhouden van relaties met anderen een belangrijke plaats inneemt; relaties met huisgenoten, familie en vrienden.