Indicatie en opname

Gezinshuis De Lotus gericht op kinderen en jongeren die om diverse redenen niet meer thuis of zelfstandig kunnen wonen.Een geldige indicatie/indicatie van de gemeente is voor aanvang opname een vereiste. 

We beginnen met een startgesprek. Tijdens dit gesprek maakt de jongere kennis met de betrokkenen en worden er praktische en pedagogisch afspraken gemaakt. Na kennismaking wordt de hulpvraag van de jongere en wettelijke vertegenwoordiger helder in kaart gebracht. Na 6 weken observatie, stellen wij een behandelplan plan op samen met de behandelaar waarin de concrete leerdoelen worden geformuleerd. 
Tijdens de behandel planbespreking ( die minimaal 1 x per jaar plaats vindt) nemen we de leerdoelen met de jongere, de plaatsende instantie en ouders door. 
De jongere wordt vervolgens op competentie gerichte wijze ondersteund om aan zijn leerdoelen te kunnen werken. 
De leerdoelen worden door de gezinshuisouders en de jongere met regelmatig besproken. 

Voor aanmelding kunt u contact met ons opnemen, kijk voor de gegevens op Contactpagina.Voor aanmelding bij stichting de Driestroom verwijzen wij door u naar het Driestroomloket:

Tel: 0481-375555 
Driestroomloket@driestroom.nl